Fakultet Biologia Molekularna RoślinWyniki kolokwium 2008

Skrypt do ćwiczeń Biologia Molekularna Roślin 2009 (PDF - 1,3 MB).

We wszelkich sprawach związanych z ćwiczeniami można kontaktować się z Martą Prymakowską-Bosak, Pawińskiego 5a, budynek F, pokój 8, , tel. 592-57-08.


HOME   Research profile   Lab. members   Grants   Publications   Resources   Contact  
Educational resources   For students   WWW links