Licencjat w Zakładzie Biologii Molekularnej Roślin
kierowanym przez prof. Andrzeja Jerzmanowskiego


Lista osób przyjętych na licencjat w roku 2008

Proszę o potwierdzenie wykonywania pracy w Zakładzie do piątku, 4 kwietnia.

HOME   Research profile   Lab. members   Grants   Publications   Resources   Contact  
Educational resources   For students   WWW links