Ilość informacji - zawartej w sekwencjach DNA wraz ze związaną z nimi literaturą - rośnie w tempie wykładniczym. Szczególnie mocno przyczyniają się do tego wzrostu wyniki generowane przez projekty sekwencjonowania całych genomów. Dla wielu ten przyrost informacji jest przytłaczający. W jaki sposób można wszystkie te dane zbierać, sortować, udostępniać i przetwarzać? Ostatnio, programy komputerowe ułatwiające poruszanie się w morzu informacji rozwinęły się na tyle, że korzystanie z nich jest stosunkowo łatwe. Kluczem do tej nowej ``Information Age" jest światowa sieć komputerowa - Internet. Internet pierwotnie był wykorzystywany do ściągania oprogramowania i fragmentów baz danych a także do komunikacji pomiędzy ośrodkami naukowymi. Jednakże wyłaniające się nowe zastosowania Internetu zmieniają sposób zdobywania informacji. Nowe metody pozwalają na bezpośrednie przeszukiwanie odległych baz danych, oferując często darmowy dostęp wszystkim zainteresowanym osobom.  Przez Internet nawet z bardzo odległych miejsc ma się dostęp do tych samych informacji co z dużych ośrodków naukowych. Chociaż informacje w Internecie są zwykle za darmo, to sprzęt i wyposażenie niezbędne do podłączenia się do Internetu kosztuje. Dlatego niezmiernie ważne jest budowanie odpowiedniej infrastruktury.

PiotrKozbial
Piotr Koźbiał

This website is based directly or indirectly on many Internet sites content of which is provided locally for teaching purposes only.