Next: Pożywki do hodowli bakterii Up: Hodowla bakterii Previous: Hodowla bakterii   Spis rzeczy

Szczepy bakterii

Bakterie E. coli hodowano przez noc w temperaturze 37\( ^{o} \)C w pożywce płynnej LB uzupełnionej odpowiednim antybiotykiem selekcyjnym, z intensywnym mieszaniem (150 obrotów na minutę), albo na pożywce stałej LB, w tej samej temperaturze.

Bakterie A. tumefaciens hodowano przez 24 - 48 godzin w temperaturze 28\( ^{o} \)C w pożywce płynnej YEB uzupełnionej odpowiednim antybiotykiem selekcyjnym, z intensywnym mieszaniem (150 obrotów na minutę), albo na pożywce stałej YEB, w tej samej temperaturze, przez 48 godzin.

Wszystkie szczepy bakterii pochodziły z kolekcji Pracowni Biologii Molekularnej Roślin Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.Tomasz Calikowski 2000-06-15