Next: Pożywka MS do hodowli Up: Pożywki do hodowli roślin Previous: Pożywki do hodowli roślin   Spis rzeczy

Pożywka MS do hodowli komórek BY-2 (MS-BY-2) (na 1 l) (Nagata i wsp., 1992).

pH (ustawiane za pomocą KOH) 5,0 5,2Tomasz Calikowski 2000-06-15