Next: Pożywka MS do hodowli Up: Materiały i metody Previous: Roślinny materiał biologiczny   Spis rzeczy

Pożywki do hodowli roślin i komórek roślinnychSubsections

Tomasz Calikowski 2000-06-15