Next: Pożywki do hodowli roślin Up: Materiały i metody Previous: Antybiotyki selekcyjne dla bakterii   Spis rzeczy

Roślinny materiał biologiczny

  1. rośliny tytoniu Nicotiana tobacum L., cv. SR1 (Petite Havana), Lehle Seeds, Round Rock, TX, USA
  2. linia komórkowa N. tobacum Bright Yellow-2 (BY-2), z kolekcji Instytutu Fridriecha Mischera, Bazylea, SzwajcariaTomasz Calikowski 2000-06-15