Next: Sterylizacja nasion tytoniu do Up: Hodowla roślin i komórek Previous: Hodowla roślin i komórek   Spis rzeczy

Hodowla roślin tytoniu w warunkach sterylnych

Rośliny tytoniu przygotowywane do transformacji wysiewano na szalki zawierające stałą pożywkę MS lub bibułę zwilżoną płynną pożywką MS lub wodą destylowaną ze sterylnych nasion (punkt 2. 4. 2.). Pracę prowadzono w sterylnych warunkach komory laminarnej. Rośliny umieszczano w szafie hodowlanej w temperaturze 26\( ^{o} \)C, ze zmiennym fotoperiodem (16 godzin dzień / 8 godzin noc).Tomasz Calikowski 2000-06-15