Next: Hodowla roślin tytoniu w Up: Hodowla roślin i komórek Previous: Hodowla roślin tytoniu w   Spis rzeczy

Sterylizacja nasion tytoniu do hodowli w podłożu płynnym

Nasiona tytoniu sterylizowano według następującej procedury: nasiona inkubowano przez 2 minuty w 70% etanolu, a następnie przenoszono na 20 minut do roztworu bielinki (Clorox\( ^{TM} \) Clorox Corp.\( ^{(R)} \) lub Ace\( ^{TM} \) Procter&Gamble\( ^{(R)} \)) i wody (w proporcji 1:13) z kroplą detergentu Tween 20 (Sigma) i wielokrotnie przepłukiwano wodą destylowaną.Tomasz Calikowski 2000-06-15