Next: Hodowla zawiesiny komórkowej BY-2 Up: Hodowla roślin i komórek Previous: Sterylizacja nasion tytoniu do   Spis rzeczy

Hodowla roślin tytoniu w warunkach szklarniowych

Rośliny tytoniu hodowano w warunkach szklarniowych na mieszane torfu i ziemi (w proporcji 1:1), podlewano regularnie wodą wodociągową i nawożono mieszanką mineralną dwukrotnie od przeniesienia do ziemi do kwitnięcia.Tomasz Calikowski 2000-06-15