Next: Metody mikroskopowe Up: Elektroforeza białek Previous: Elektroforeza białek w żelu   Spis rzeczy

Elektroforeza białek w żelu poliakrylamidowym z dodatkiem kwasu octowego i mocznika

Do rozdziału białek pod względem zarówno wielkości jak i ładunku wykorzystywano żele zawierające 15% mieszaninę monomerów akrylamidu, 0,9 M kwas ocowy, 2,5 M mocznik, o pH równym 2,7. W skład żelu rozdzielającego wchodziło (na 15 ml): 3,75 ml roztworu A (60% (w/v) akrylamid, 0,4% (w/v) bisakrylamid), 1,88 ml roztworu B (4% (v/v) N, N, N, N-tetrametylodietylenoamina (TEMED), 43,2% (v/v) lodowaty kwas octowy, 9,38 ml roztworu C (18,76 mg nadsiarczanu amonu (APS) w 9,38 ml 4 M mocznika) (Panyim i Chalkley, 1969). Przed wylaniem żelu zatężającego żel rozdzielający poddawano preelektroforezie trwającej 1 2 godziny podłączając elektrody do odwrotnych biegunów (+ do i do +). Żel zatężający składał się z 7,5% mieszaniny monomerów akrylamidu, 2,5 M mocznika, 0,375 M octanu potasu i katalizatorów polimeryzacji  na 4 ml żelu używano 0,5 ml mieszaniny monomerów, 2,5 ml 4 M mocznika, 1 ml 1,5 M octanu potasu pH 4,0, 40 ?l N, N, N, N-tetrametylodietylenoaminy (TEMED) i 5 mg nadsiarczanu amonu (APS). Przed nałożeniem na żel próbki były mieszane z dwukrotnie stężonym buforem barwnikowym zawierającym 0,75 M octan potasu, pH 4,0, 30% sacharozę i 0,1% pyroninę Y. Rozdział przeprowadzany był w buforze octowym (0,9 M kwas octowy) przy natężeniu prądu zbliżonym do 0,4 mA/cm żelu.


Next: Metody mikroskopowe Up: Elektroforeza białek Previous: Elektroforeza białek w żelu   Spis rzeczy
Tomasz Calikowski 2000-06-15