Next: Mikroskopia immunofluorescencyjna Up: Metody mikroskopowe Previous: Metody mikroskopowe   Spis rzeczy

Mikroskopia świetlna

W celu przeprowadzenia pomiarów komórek i ich jąder preparaty barwiono 1% (w/v) roztworem czerwieni obojętnej (hydrochlorek 3-amino-7-dimetyloamino-2-metylofenazyny, Sigma) i obserwowano pod odwróconym mikroskopem świetlnym Olympus. W celu obserwacji podziałów komórkowych i procesów kariokinezy komórki barwiono 1% (w/v) roztworem acetoorceiny (1% orceina (Sigma) w 50% lodowatym kwasie octowym).Tomasz Calikowski 2000-06-15