Next: dla starterów do fragmentu Up: Łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR) Previous: Łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR)   Spis rzeczy

dla starterów do genu fosfotransferazy neomycyny (genu KAN, nptII):

(Produkt reakcji ma długość 700 par zasad).Tomasz Calikowski 2000-06-15