Next: Hybrydyzacja Southerna Up: Łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR) Previous: dla starterów do genu   Spis rzeczy

dla starterów do fragmentu genu fosfotransferazy higromycyny (HPT):

(Produkt reakcji ma 503 pary zasad).Tomasz Calikowski 2000-06-15