Next: Rozdział i transfer DNA Up: Materiały i metody Previous: dla starterów do fragmentu   Spis rzeczy

Hybrydyzacja SouthernaSubsections

Tomasz Calikowski 2000-06-15