Next: Literatura Up: Materiały i metody Previous: Mikroskopia epifluorescencyjna   Spis rzeczy

Fotografia komórek i roślin oraz obróbka komputerowa otrzymanych zdjęć

Zdjęcia komórek BY-2 spod mikroskopu świetlnego i fluorescencyjnego oraz roślin tytoniu rosnących w warunkach szklarniowych wykonywano na filmach Kodak Gold o czułości 100 i 200; zdjęcia mikroskopowe wykonywano za pomocą aparatu fotograficznego Nikon FX-35DX. Negatywy wywoływano w laboratorium fotograficznym, a następnie skanowano za pomocą urządzenia Nikon LS-1000. Do obróbki obrazu używano programu GIMP. Zdjęcia spod mikroskopu elektronowego wykonywano na arkuszowych błonach ortochromatycznych Foton TN-12, a następnie skanowano za pomocą skanera Mikrotek i przechowywano w pamięci elektronicznej.Tomasz Calikowski 2000-06-15