Next: Ubikwitynacja histonów Up: Organizacja chromatyny Previous: Ogony histonów i oddziaływania   Spis rzeczy

Kowalencyjne modyfikacje histonów

Histony ulegają licznym modyfikacjom potranslacyjnym, takim jak acetylacja, fosforylacja, glikozylacja, ubikwitynacja i ADP-rybozylacja. Większość modyfikacji dotyczy aminokwasów w N-końcowych ogonach histonów (Rys. 6).Subsections

Tomasz Calikowski 2000-06-15