Next: Transformacja komórek tytoniowej linii Up: Transformacja roślin i komórek Previous: Transformacja krążków liściowych tytoniu   Spis rzeczy

Transformacja siewek tytoniu

Do transformacji wykorzystywano 2 - 3 tygodniowe siewki tytoniu. Rośliny przenoszono sterylnie do probówki typu Falcon) o pojemności 50 ml, zalewano uprzednio przygotowaną zawiesiną bakterii (30 ml bakterii Agrobacterium hodowane w temperaturze 28\( ^{o} \)C przez noc zwirowywano przez 10 minut przy 5000 obrotów na minutę, zawieszano w 20 ml 10 mM MgSO4, przepłukiwano bakterie jeszcze dwukrotnie MgSO4 i zawieszano w 20 ml 10 mM MgSO\( _{4} \)), i dobrze mieszano. Otwartą probówkę umieszczano w sterylnym eksykatorze poddając działaniu próżni przez 5 minut, aż do pojawienia się bąbelków (pęcherzyków) powietrza. Siewki odsączano na sterylnej bibule i rozkładano na podłożu MST prowadząc kokultywację w temperaturze 26\( ^{o} \)C z fotoperiodem 16 godzin dzień/8 godzin noc prze 3 dni. Po tym czasie siewki przekładano na pożywkę stałą MST z dodatkiem claforanu (500 ?g/ml) i kanamycyny (100 ?g/l) (pożywka MST claf kan). Młode rośliny przekładano na świeżą pożywkę MST claf kan co 7 dni prowadząc hodowlę w warunkach opisanych powyżej.Tomasz Calikowski 2000-06-15