Next: Transformacja krążków liściowych tytoniu Up: Materiały i metody Previous: Rekombinacja DNA   Spis rzeczy

Transformacja roślin i komórek tytoniu BY-2 via Agrobacterium tumefaciensSubsections

Tomasz Calikowski 2000-06-15