Next: Izolacja plazmidowego DNA z Up: Materiały i metody Previous: Otrzymywanie kompetentnych bakterii Agrobacterium   Spis rzeczy

Izolacja plazmidowego DNA bakteriiSubsections

Tomasz Calikowski 2000-06-15